Cestovní pojištění s ALLIANZ č.p. smlouvy 69803151

Sazebník cestovního pojištění - Denní sazby  pojistné 0-70let pojistné / osoby nad 70 let

6DLVZ Zóna 6 - Evropa kromě ČR (max.120 dní) : léčebné výlohy v zahraničí, základní asistenční služby  17 Kč / 17 Kč
  
6DKOM Zóna 6 - Evropa kromě ČR (max. do 120 dní) : komplexní pojištění ( léčebné výlohy v zahraničí, úraz + zavazadla + odpovědnost + dopl. asistenční služby, stornovací poplatky paušál 80 % z 18 000,-Kč )  27 Kč /  27 Kč 
  
6STORN :  pojištění stornovacích poplatků  pojistné 0-70let pojistné  osoby nad 70 let -  2,5% z ceny služby 

komplexní pojištění a pojištění stornovacích poplatků se musí objednat v den podpisu  ( úhrady zájezdu ) smlouvy o zájezdu

pojištění léčebných výloh, kdykoli nejpozději 40 hod. před odjezdem na dovolenou

Pojistná nebezpečí Limity pojistného plnění

ambulantní lékařské ošetření  3 000 000 Kč
léky a další zdravotnický materiál 3 000 000 Kč
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice 3 000 000 Kč
léčba, diagnostika a operace 3 000 000 Kč
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR 3 000 000 Kč
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného 3 000 000 Kč
akutní zubní ošetření 10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného max. 5 dní/2000 Kč den
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí) 1 500 000 Kč
repatriace související s terorismem 1 500 000 Kč
Úrazové pojištění
smrt následkem úrazu  200 000 Kč
trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky 400 000 Kč
denní odškodné za dobu nezbytného léčení  100 Kč
Pojištění zavazadel
všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného 20 000 Kč
na škodu na jedné věci 10 000 Kč
na všechny škody na cennostech 10 000 Kč
na jednu cennost 5 000 Kč
na všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 10 000 Kč
na jednu věc odcizenou z vozidla 5 000 Kč
na jednu cennost odcizenou z vozidla 2 500 Kč
na zpoždění letu od 7. hodiny 200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč
na zpoždění zavazadel od 7. hodiny 200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
odpovědnost za škodu na životě a zdraví 2 000 000 Kč
odpovědnost za škodu na věci 1 000 000 Kč
škody následné 100 000 Kč
spoluúčast  5 000 Kč
Doplňkové asistenční služby          
doplňkové asistenční služby 35 000 Kč
právní pomoc v zahraničí 35 000 Kč
základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště 5 000 Kč


Pojištění stornovacích poplatků  - podle zvolené varianty 80% z 18 000 Kč / osoba

všeobecné podmínky:

http://www.allianz.cz/public/8f/55/a2/15956_63252_Pojistne_podminky__cestovni_pojisteni_2014.pdf

 

formulář k nahlášení pojistné události:

http://www.allianz.cz/pro-klienty/oznamit-novou-udalost/cestovani/lecebne-vylohy-v-zahranici.html